Praksismanagement er overblik, struktur og planlægning.

 

Almen praksis er en vigtig hjørnesten i det danske sundhedsvæsen. Ændringer i befolkningssammensætning, sygdomsmønster, nye/ændrede opgaver og krav er med til at presse almen praksis i disse år.

Som praksismanager tilbyder jeg at løfte tidskrævende administrative opgaver der er forbundet med at drive almen praksis, så du kan fokusere på det lægefaglige arbejde. Jeg opbygger struktur og skaber overblik som kan danne fundament for udvikling og nytænkning af praksis.

Mit mål er at du  får mere tid til at tage sig af patienterne.

 
I følge PLOs medlemsundersøgelse fra 2014 arbejder praktiserende læger i gennemsnit 51,3 timer om ugen. 87 % af lægerne føler sig under konstant tidspres.

Ydelser

Praksismanager.dk tilbyder en række ydelser inden for praksismanagement, akkreditering og analyser af ydelsesmønstre