Hvorfor

Administrationen i almen praksis omfatter en række komplekse funktioner, der dels knytter sig til patientbehandlingen (faglig administration), dels til virksomhedens drift (virksomhedsadministration). En praksismanager varetager administrationen, der knytter sig til virksomhedens drift, dvs. opgaver indenfor økonomi, personale og andre administrative og koordinerende opgaver, og sørger for at opgaverne tilrettelægges og løses på en planmæssig og struktureret måde. Praksismanageren får opgaver uddelegeret af ledelsen og arbejder således altid inden for rammer udstukket af og under ansvar overfor ledelsen - en slags direktionssekretær om man vil.

Erfaringer fra klinikker med tilknyttet praksismanager i Region Hovedstaden viste i 2013 følgende fordele for lægen ved at tilknytte praksismanager:

 • Mere tid til at koncentrere sig om patientbehandlingen
 • Frigjorte ressourcer til at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter i almen praksis
 • Reducerer antallet af administrative hængepartier
 • En hurtigere og mere struktureret iværksættelse af forskellige udviklingstiltag
 • En sparringspartner på det organisatoriske og administrative område
 • En sparringspartner på det personaleadministrative område
 • En styrkelse af et i øvrigt godt samarbejde mellem kompagnoner

Hvad

En praksismanager kan bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Sparringspartner for ledelsen ift. fx vision for og udvikling af klinikken
 • Sparring ift. honorering af offentlige krav
 • Regnskab og budget, herunder betaling af regninger og bogføring, klargøring af regnskab til revisor
 • Økonomi
 • Løn- og ferieregnskab
 • Kontrakter og overenskomster
 • Sygesikringsregnskab, herunder returregninger
 • Sikring af alle kontakter ydelseskodes
 • Projektleder fx akkreditering eller særlige indsatser (sårbare grupper, hjemmebesøg etc.)
 • Indkøb (indhentning af tilbud)
 • Kvalitetssikring
 • Arbejdsgangsanalyser
 • Opfølgning på og sagsbehandling af UTH, patientevalueringer og journalaudits
 • MUS og efteruddannelse
 • Strukturere indkaldelse af udvalgte pt. grupper fx. kronikere/vaccinationer
 • Drift af hjemmesider og evt. infoskærm og intranet
 • Opdatering af procedurer, software mm.
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Personalemøder
 • Sagsbehandling af eventuelle klager

Hvordan

Praksismanagement kan være en ydelse man køber sig til ad hoc eller en integreret del af praksis (evt. på deltid). Praksismanager.dk tilbyder begge ordninger.

Ring eller skriv og hør mere.